Ny kampagne for Frederiksberg kommune vedr. sortering af tekstiler - Flexsign klarer kampagne budskabet

10-07-2023

1. juli 2023 skal vi også frasortere tekstilaffald. Formålet er, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genanvendt.

Flexsign hjælper kommunerne med at få dette budskab, opsat på renovationsbilerne, som ruller i gadebilledet.

Flexsign har netop opsat nye reklamer om netop tekstil på alle renovationsbiler hos Frederiksberg kommune

 

Tilbage